De grenzen tussen fonds-, portfolio-, asset- en propertymanagement zijn soms lastig te trekken.
Square Four spreekt daarom liever van (opeenvolgende en aansluitende) activiteiten binnen de vastgoedexploitatieketen, waarbij een onderscheid is te maken naar commerciële, technische en financieel/administratieve activiteiten.